Vid spinal muskelatrofi finns det en förlust av viktiga celler i ryggmärgen som kallas motoriska nervceller (neuroner), som är nödvändiga för muskelstyrka och muskelrörelser. Dessa motoriska nervceller reglerar muskelaktiviteten genom att sända signaler från centrala nervsystemet (CNS), som är den del av kroppens nervsystem som omfattar hjärnan och ryggmärgen.1,2

Förlusten av fungerande motoriska nervceller leder till progressiv muskelsvaghet och atrofi (en gradvis minskning av muskelmassa och muskelstyrka), i takt med att musklerna slutar ta emot signaler från CNS.3

Till skillnad från många andra sällsynta neuromuskulära sjukdomar finns det klara kunskaper om den specifika genetiska orsaken till spinal muskelatrofi.

Vad orsakar spinal muskelatrofi?

Spinal muskelatrofi orsakas av en mutation i en gen kallad överlevande motorisk nervcell 1-gen (SMN1-gen). Denna gen ansvarar för produktionen av överlevande motoriskt nervcells- (SMN) protein, som ser till att motoriska nervceller bibehåller hälsan och fungerar normalt. Hos personer med spinal muskelatrofi är båda kopiorna av SMN1-genen muterade, vilket leder till minskad produktion av SMN-protein. Utan en korrekt nivå av SMN-protein kommer de motoriska nervcellerna i ryggmärgen att gå förlorade, vilket hindrar musklerna från att få korrekta signaler från hjärnan.4,5

Tillbakabildandet av motoriska nervceller leder till en gradvis minskning
av muskelmassa och muskelstyrka (atrofi).

Endast i illustrativt syfte.

Vad innebär spinal muskelatrofi för ett barn?

Varje barn med spinal muskelatrofi påverkas olika och det är viktigt att man kommer ihåg att symtomen kan variera väldigt mycket beroende på barnets ålder vid debuten och sjukdomens svårighetsgrad. Barn kan uppleva progressiv muskelsvaghet i musklerna närmast kroppens centrum, som exempelvis axlarna, låren och bäckenet. Dessa muskler möjliggör aktiviteter som att krypa, gå, sitta upp och att kontrollera huvudets rörelser. Andning och sväljrörelser kan också påverkas.7

Spinal muskelatrofi påverkar inte de neuroner som ansvarar för kognitiv förmåga, som är den mentala process genom vilken vi får kunskap och förståelse genom tankar, erfarenheter och sinnesintryck.8.9 Enligt en studie har barn och ungdomar med SMA normal intelligens, med IQ-värden i normalintervallet. Tester av intelligens, kognition och beteende kan hjälpa till att förebygga barn i skolåldern från att bli uttråkade, understimulerade eller frustrerade.10

Vad bör jag veta om SMN2?

Alla personer med spinal muskelatrofi har minst en ”reservgen” som kallasSMN2.  SMN2-genen har en struktur som liknar den hos SMN1, men bara en liten mängd (10 %) av SMN-proteinet som det producerar är helt fungerande. Den här låga nivån av SMN-protein är inte effektiv nog för att upprätthålla överlevnaden hos de motoriska nervcellerna i det centrala nervsystemet.11-13

Antalet SMN2-gener kan variera och ett högre antal kopior av SMN2 förknippas med mindre allvarliga symtom vid spinal muskelatrofi.4,13,14 Sjukdomen har en lång rad olika symtom och det är svårt att förutspå allvarlighetsgrad baserat på antalet SMN2-kopior. Experter rekommenderar att vårdbeslut ska tas baserat på barnets funktionsförmåga och inte på enbart antalet SMN2-kopior.2,15

Hur ärvs spinal muskelatrofi?

Spinal muskelatrofi är en autosomal recessiv sjukdom, vilket betyder att om ett barn ska riskera att få den måste han eller hon ärva 1 muterad SMN1-gen från varje förälder. Om ett barn enbart ärver 1 muterad SMN1-gen anses det vara en ”bärare”, men det har vanligen inte några symtom på spinal muskelatrofi.16

Om det finns spinal muskelatrofi i din familjs historia är risken för att du är en bärare större än för genomsnittet. När du ska fatta beslut som rör fortplantning, dvs. om du funderar på att skaffa barn, kan det vara till hjälp att samråda med en läkare för att få reda på vilka mutationer som är vanliga i din familj. Så snart man känner till din familjs mutation(er) kan man också avgöra vilket test som är lämpligt för din situation:

  • Om din familjs mutation(er) är SMN1-deletioner kan en analys av antalet kopior vara lämpligt för dig
  • Om din familjs mutation(er) omfattar en mer subtil förändring i genen kan din läkare och laboratoriet bestämma huruvida en analys kan göras för att leta efter den specifika förändringen

Även om du inte kan få fram någon information om din familjs mutation(er) kan du få utförd en analys av antalet kopior. Chansen att du är en bärare (innan du gör analysen) kommer att beräknas utifrån din familjs historia. Om dina resultat är normala kan chansen att du är en bärare vara mindre.

Många laboratorier och sjukhus erbjuder bärarscreening för att fastställa om en eller båda föräldrarna är bärare av den muterade SMN1-genen. Detta kan förse personer och familjer med information om riskerna med att föda ett barn med spinal muskelatrofi.17 En medicinsk genetikrådgivare är utbildad till att göra informationen om genetiska risker, tester och diagnos enklare att förstå för familjer.

Läs mer om vilken roll en medicinsk genetikrådgivare har här

* Anpassad från Arkblad et al, 2009; Jedrzejowska et al, 2010; Prior, 2010; Sugarman et al, 2012; Ogino et al, 2004.14,18-22
§ Anpassad från Norwood et al, 2009; Jones et al, 2015.6,23

Referenser

1. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120-2133. 2. Wang CH, et al. Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 2007;22(8):1027-1049. 3. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Motor Neuron Disease Fact Sheet. 2012. Tillgänglig på: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Motor-Neuron-Diseases-Fact-Sheet. Åtkomst 9 januari 2017. 4. Genetics Home Reference. SMN1 gene. 2012. Tillgänglig på: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN1. Åtkomst 9 januari 2017. 5. Genetics Home Reference. SMN2 gene. 2012. Tillgänglig på: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN2. Åtkomst 9 januari 2017. 6. Jones et al. Systematic review of incidence and prevalence of spinal muscular atrophy (SMA). European Journal of Paediatric Neurology. 2015;19(supp. 1):S64–S65. 7. Finkel R, et al. 209th ENMC International Workshop: Outcome Measures and Clinical Trial Readiness in Spinal Muscular Atrophy 7-9 November 2014, Heemskerk, The Netherlands. Neuromuscul Disord. 2015;25(7):593-602. 8. Cure SMA. At School. 2016. Tillgänglig på http://www.curesma.org/support-care/living-with-SMA/daily-life/at-school/. Åtkomst 9 januari 2017. 9. National Organization for Rare Disorders. Werdnig-Hoffman Disease. 2012. Tillgänglig på: https://rarediseases.org/rare-diseases/werdnig-hoffmann-disease/. Åtkomst 9 januari 2017. 10. Iannaccone ST. Modern management of spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 2007;22(8):974-978. 11. Cure SMA. Cure SMA Medical Provider Information Kit. Tillgänglig på: http://www.curesma.org/documents/support--care-documents/2016-sma-awareness-mpak.pdf. Åtkomst 9 januari 2017. 12. Cherry JJ, et al. Identification of novel compounds that increase SMN protein levels using an improved SMN2 reporter cell assay. J Biomol Screen. 2012;17(4):481-495. 13. Darras BT, Royden Jones H Jr, Ryan MM, De Vivo DC, red. Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence: A Clinician’s Approach. 2nd Ed. London, UK: Elsevier; 2015. 14. Prior TW. Perspectives and diagnostic considerations in spinal muscular atrophy. Genet Med. 2010;12(3):145-152. 15. TREAT-NMD. Diagnostic testing and care of new SMA patients. Tillgänglig på: http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/sma/english/sma_soc_en.pdf. Åtkomst 9 januari 2017. 16. National Organization for Rare Disorders. Spinal Muscular Atrophy. 2012. Tillgänglig på: https://rarediseases.org/rare-diseases/#causes. Åtkomst 9 januari 2017. 17. Quest Diagnostics. SMA Carrier Screen. 2013. Tillgänglig på: http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action%3Fdc%3DTS_SMA. Åtkomst 9 januari 2017. 18. Arkblad E, et al. A population-based study of genotypic and phenotypic variability in children with spinal muscular atrophy. Acta Paediatr. 2009;98(5):865-872. 19. Jedrzejowska M, et al. Incidence of spinal muscular atrophy in Poland--more frequent than predicted? 2010;34(3):152-157. 20. Prior TW. Spinal muscular atrophy: a time for screening. Curr Opin Pediatr. 2010;22(6):696-702. 21. Sugarman EA, et al. Pan-ethnic carrier screening and prenatal diagnosis for spinal muscular atrophy: clinical laboratory analysis of >72,400 specimens. Eur J Hum Genet. 2012 Jan;20(1):27-32. 22. Ogino S, Wilson RB. Spinal muscular atrophy: molecular genetics and diagnostics. Expert Rev Mol Diagn. 2004 Jan;4(1):15-29. 23. Norwood et al, Prevalence of genetic muscle disease in Northern England. Brain. 2009;132(Pt 11):3175-86.