SMA träningsapp

App image

Träna med vår app!

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA). Vi vänder oss både till dig som är förälder till ett barn med SMA och till dig som själv har SMA, men också till andra personer runt barn med SMA som är engagerade i deras träning.

Biogen-140069 November 2021