SMA SER

ANNORLUNDA UT FÖR ALLA

Varje individ med spinal muskelatrofi (SMA) påverkas olika. Ålder vid sjukdomsdebut, symtom och kännetecken på SMA skiljer sig från person till person.1

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

Biogen-222679 september 2023

VAD ÄR SPINAL MUSKELATROFI (SMA)?

SMA är en sällsynt neuromuskulär sjukdom som påverkar den del av nervsystemet som ansvarar för muskelrörelser.2 Se på filmen för att lära dig mer om hur sjukdomen fungerar.

VUXNA MED SMA:

Under de senaste åren har det skett många förbättringar av vården och hanteringen av SMA hos vuxna patienter.3,4

ZAC LEKER

Säg ”Hej” till Zac, Ziggy, Oliver, Ping och andra roliga karaktärer i denna barnbok som handlar om Zac och hur han lever med SMA.

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

Om Together in SMA

Biogen har åtagit sig att stödja de som har spinal muskelatrofi och deras vårdteam. Våra förhoppningar med Together in SMA är att vi, genom att tillhandahålla information och utbildningsmaterial, kan hjälpa dem som har spinal muskelatrofi (SMA) och deras vårdteam.

Här hittar du information om spinal muskelatrofi (SMA) och dess symtom, en inblick i olika vårdalternativ, allt från näringsintag till hjälpmedel.

Med Together in SMA, hoppas vi:

Tillhandahålla värdefull kunskap gällande vård av personer med spinal muskelatrofi (SMA).

Hjälpa dig förstå de aktuella kliniska riktlinjerna och tillgängliga vårdalternativ.

Tillhandahålla värdefull kunskap gällande vård av personer med spinal muskelatrofi (SMA).

pomoći u vođenju razgovora s liječnikom.

Hjälpa dig förstå de aktuella kliniska riktlinjerna och tillgängliga vårdalternativ.

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

Fråga din läkare om råd för att skapa en vårdplan som är anpassad utifrån dina eller ditt barns behov.

Vi värdesätter feedback och engagemang inom SMA-området eftersom det bidrar till att fördjupa våra kunskaper om sjukdomen. Vi kommer regelbundet att uppdatera denna webbplats– eftersom vi alltid är Together in SMA.

Referenser

1. Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy. Arch Neurol. 2011;68(8):979-984.

2. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet 2008;371(9630):2120-2133.

3. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.

4. Finkel R, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord 2018;28(3):197-207.