SPINAL MUSKELATROFI

VÅRD

Under de senaste två decennierna har vården förbättrats dramatiskt för patienter med spinal muskelatrofi (SMA). Typen av vård och vilka inom vårdteamet som behöver involveras beror på patientens behov och målet med vården.1

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

SMA-VÅRD

HANTERING AV SMA
Ett multidisciplinärt förhållningssätt

Experter menar att en multidisciplinär vårdstrategi som innefattar en mängd olika medicinska specialiteter kan bidra till att förbättra hälsan och överlevnaden hos personer med spinal muskelatrofi (SMA).1 Lär dig mer om de olika vårdmetoderna för personer med SMA.

Läs mer

SMA-VÅRD

SMA-VÅRDSTEAMET
Vårdteamets roller och ansvar

Eftersom varje person med spinal muskelatrofi är olika behövs medlemmarna i ett multidisciplinärt vårdteam, och deras engagemang över tid beroende på individuella behov.1 Lär dig mer om teamets olika medlemmar.

Läs mer

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

”Under det senaste decenniet har det funnits allt fler bevis på förbättringar i naturalförloppet för alla typer av SMA. Dessa förbättringar kommer sannolikt att vara resultatet av rekommendationerna i konsensusdokumentet med det senaste inom SMA-vården” 1

Referenser

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.