SPINAL MUSKELATROFI

HOS SPÄDBARN

Om ditt barn har fått diagnosen spinal muskelatrofi (SMA), kan du komma att erbjudas behandling av ansvarig läkare. Tidig behandling är viktigt. Nu vet vi att tidig behandling kan rädda motorneuroner och förbättra ditt barns framtid.5

Bilden som används är ett stockfoto.

SMA HOS SPÄDBARN

VIKTEN AV EN TIDIG DIAGNOS

Tack vare screening av nyfödda, har vi idag möjligheten att upptäcka och behandla SMA i mycket tidigt skede och ändra på sjukdomsförloppet. Läs mer om vikten av screening av nyfödda samt tidig behandling.1,2 I Sverige infördes nyföddhetsscreening för SMA i augusti 2023.3

Läs mer

SMA HOS SPÄDBARN

BEHANDLINGSALTERNATIV

Det finns behandlingsalternativ för alla former av SMA. Kontakta vården för mer information om de olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga i Sverige.

Läs mer

Diagnos av SMA i ett tidigt skede möjliggör tidig behandling och ger patienten möjligheten till att utveckla och bibehålla muskelfunktion.4

Referenser

1. Glascock J, Sampson J, Connolly AM, et al. Revised recommendations for the treatment of infants diagnosed with spinal muscular atrophy via Newborn Screening who have 4 copies of SMN2. J Neuromuscul Dis. 2020;7(2):97-100.

2. Loeber JG, Platis D, Zetterström RH, et al. Neonatal screening in Europe revisited: An ISNS perspective on the current state and developments since 2010. Int J Neonatal Screen. 2021;7(1).

3. Socialstyrelsen, Nationella Screeningprogram https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-screeningprogram/2023-1-8331-vetenskapligt-underlag.pdf .

4. European Alliance for Newborn Screening in SMA. Spinal muscular atrophy: Screen at birth, save lives. Whitepaper. 2021.

5. Screening för spinal muskelatrofi (SMA) – rekommendation om att införa ett screeningprogram – Slutversion (Socialstyrelsen), Artikelnummer 2023-8-8692.