SMA HOS SPÄDBARN

& BARN

SMA påverkar varje enskild person olika. Nedan hittar du mer information om vad SMA hos barn och spädbarn innebär och du får insikter från vårdhavare till barn med SMA.

Bilder visas endast illustrativt

Varje barn med SMA påverkas olika. Åldern för debut, symtom, kännetecken av SMA och sjukdomens allvarlighetsgrad skiljer sig från barn till barn.

När SMA misstänks kan barnläkaren eller barnneurologen komma att beställa ett genetiskt test, för att bekräfta eller avfärda sjukdomen.1

Familjer med barn med SMA kan bli experter på att ta hand om sitt barn. De vet och förstår mer än någon annan hur det är att ta hand om ett barn med SMA.2

Bilder visas endast illustrativt

Vi har en långvarig satsning på forskning inom spinal muskelatrofi (SMA) i syfte att förbättra livet för individer med denna sällsynta sjukdom och deras familjer.

Referenser

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord. 2018;28(2):103-115.

2. Families of SMA. Breathing Basics: Respiratory Care for Children with Spinal Muscular Atrophy – a Guide for Parents and Professionals [online] [cited 2020 Aug 27] Available from: URL: https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2019/07/breathing-basics.pdf.