TYPER AV

SPINAL MUSKELATROFI (SMA)

SMA klassificeras in i olika typer beroende på ålder vid debut och funktionsförmåga. Det finns dessutom olika svårighetsgrader inom varje typ och inte mindre än 25 % kan ha en sjukdom som inte hör till någon specifik typ.1

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

TECKEN OCH SYMTOM

Varje person upplever symtomen olika. Symtom kan inkludera progressiv muskelsvaghet, slapphet och muskelförtvining (atrofi). Muskelsvagheten brukar vara densamma i båda kroppshalvorna.2

Biogen-222690 september 2023

LYSSNA PÅ MORGANS FÖRÄLDRARS PERSPEKTIV

“Ingen visste att dessa tecken var varningsflaggor”

– Morgans mamma

Se på filmen nuvideoWrapper1

KÄNNETECKEN FÖR SPINAL MUSKELATROFI

Klicka på avsnitten för att läsa på om olika SMA-typer.

SMA med spädbarnsdebut (också kallat Werdnig-Hoffmanns syndrom eller SMA typ 1)3,4

SMA med spädbarnsdebut är den allvarligaste formen av SMA, och innefattar ungefär 60% av alla SMA-fall. Det diagnostiseras ofta under de första 6 månaderna efter födseln. Obehandlade personer med SMA kan inte sitta och kallas därför för ”icke-sittare”/”non-sitters”.5

Ålder för debut:

Förväntad livslängd:

0-6 månader ≤ 2 år*
*vid obehandlad SMA typ 1

Högsta uppnådda motoriska mål:

”ICKE-SITTARE”  - KAN INTE SITTA

Kännetecken:3,5

 • Dålig huvudkontroll
 • Dålig förmåga att hosta
 • Svagt skrik
 • Progressiv svaghet i de muskler som används för att tugga och svälja
 • Låg muskeltonus
 • Position med uppdragna knän när barnet ligger ner
 • Kraftig muskelsvaghet i båda kroppshalvorna
 • Progressiv svaghet i andningsmuskelatur (interkostala muskler)

Bilden som används är ett stockfoto

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

SMA med intermediär debut (även kallat Dubowitz syndrom eller SMA typ 2)3,4

Intermediär SMA diagnostiseras oftast mellan 7 och 18 månader. Dessa individer har ofta förmågan att sitta självständigt (därför även kallad ”sittare”/”sitters”), men kan behöva hjälp att sätta sig ner. Typiskt sett kan dessa individer inte gå och kan behöva rullstol över tid.

Ålder för debut:

Förväntad livslängd:

7-18 månader
(intermediär)
> 2 år
 • 70% lever fortfarande i 25 års åldern.

Högsta uppnådda motoriska mål:

”SITTARE” - har förmågan att sitta självständigt

Kännetecken:3,5

 • Muskelsvaghet
 • Problem med att svälja, hosta och andas kan förekomma, men är typiskt mindre vanligt
 • Symtom i form av muskelvärk och ledstelhet
 • Barnen kan utveckla ryggradsproblem, till exempel skolios (krökt ryggrad), vilket kan kräva stödskenor/korsett eller kirurgi

Bilden som används är ett stockfoto

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

SMA med juvenil debut (även kallad Kugelberg-Welanders syndrom och SMA typ 3)3,4

SMA med juvenil debut diagnostiseras ofta efter 18 månader, men innan barnet fyllt 3 år. Individer med SMA typ 3 har typiskt sett förmågan att gå (därför även kallad för ”gående”/”walkers”), men kan komma att förlora denna rörlighet när de växer, samt kan komma att behöva rullstol.

Ålder för debut:

Förväntad livslängd:

18 månader +
(juvenil debut)
Normal

Högsta uppnådda motoriska mål:

”GÅENDE” - Förmåga att gå självständigt även om de progressivt kan förlora denna förmåga.

Kännetecken:3,5

 • Skolios
 • Svårt att svälja
 • Musklerna i benen är i allmänhet mer drabbade än musklerna i överkroppen exempelvis armarna
 • Progressiv muskelsvaghet i musklerna som används för att tugga och svälja
 • Muskelvärk
 • Symtom av överbelastning i lederna

Bilden som används är ett stockfoto

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

SMA med vuxen debut (även kallad SMA type 4)3,4

Denna form av SMA är väldigt sällsynt. Mild motorisk nedsatthet märks i vuxen ålder. Symtom kan börja så tidigt som i 18 års ålder, dock oftast efter att patienten fyllt 35.

Ålder för debut:

Förväntad livslängd:

Sena tonår/vuxen ålder
(vuxen debut)
Normal

Högsta uppnådda motoriska mål:

Alla

Kännetecken:3,5

De fysiska symtomen liknar de vid SMA typ 3 (juvenil), med gradvis debut av svaghet, tremor och muskelryckningar som först noteras i sena tonåren eller tidig vuxenålder.

Bilden som används är ett stockfoto

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas i illustrativt syfte.

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

Bilder visas endast i illustrativt syfte.

Referenser

1. Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy: a timely review. Arch Neurol 2011;68(8):979-984.

2. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord 2018;28(2):103-115.

3. Prior TW, Russman BS. Spinal muscular atrophy. NCBI Bookshelf Website. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/. Updated November 14, 2013. Accessed April 15, 2016.

4. Cure SMA. Understanding Spinal Muscular Atrophy (SMA). Available at: https://www.curesma.org/types-of-sma/. Accessed January 9, 2017.

5. Markowitz JA, Singh P, Darras BT. Spinal muscular atrophy: a clinical and research update. Pediatr Neurol 2012;46(1):1-12.

6. Oskoui M, Levy G, Garland CJ, et al. The changing natural history of spinal muscular atrophy type 1. Neurology 2007;69(20):1931-1936.